Deklaracja przystąpienia

 

Miejscowość _________________ dnia  _________________ 

 

 

ZGŁOSZENIE przystąpienia

do Międzyregionalnej Bazy Sprawdzonych Nieruchomościami

 

 FIRMA :  _________________________________________________________________________ 
nazwa

 

od dnia _____________________

1.    Nazwisko i imię właściciela firmy _______________________________________________________________

2.   PESEL właściciela firmy ________________________________________________________________________

3.   Adres firmy__________________________________________________________________________________

4.   Telefon______________________________________ e-mail_________________________________________

5.   NIP _________________________ REGON _______________________

6.   Strona www ________________________ (nie jest wymagana)

7.   Zobowiązuję się od dnia ________ prezentować na www.nga.pl oferty z klauzulą wyłączności           

8.  Niezwłocznie prześlę na ula@nga.pl podpisany REGULAMIN dostępny dla użytkowników www.nga.pl.

9.  Umowę o współpracy zawrę do  7 dni, od dnia otrzymania jej projektu.

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez właściciela portalu zgodnie z prowadzoną procedurą (zgodnie z Ust. z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883) 

 

 

 

 

                          __________________________________

                        Data, pieczęć i podpis właściciela firmy

 

 

 

 

 

 

 

 skan przesłać na ula@nga.pl