Wróć do spisu artykułów

 

Nie ma umów bezpośrednich, są oferty bezpośrednie

            Na wiele rzeczy nie mamy wpływu. Dzieją się i dziać będą bez naszego - choćby nawet maksymalnego - wkładu w ich kształt. Gorzej jest znacznie, gdy wiemy, że mamy wpływ na coś, że coś możemy zmienić i tego nie zrobimy, choć wiemy, że moglibyśmy, a może nawet powinniśmy, bo to byłoby dobre dla nas, a może nie tylko dla nas... Najgorzej jest jednak wówczas, jeśli zrobimy w końcu to coś, co wydaje nam się baaaardzo istotne, a nasze chęci i czyny zostaną  .... inaczej wykorzystane.
Rodzi się wtedy pytanie: jak kontrolować WPŁYW na zgłoszoną ideę, na jej wprowadzenie, wiedząc, że nie będziemy mieć nią WPŁYWU ? Przykład, aż ciśnie się na łamy tego pliku. Kiedy wprowadzałam oferty bezpośrednie, wielu się przypatrywało, czy na naszym rynku ten model oferty się przyjmie. Potem... zaczęto jak to u nas bywa - niestety zbyt często - po swojemu interpretować i karykaturalnie podawać potrawę, mojego autorstwa, przy jej podawaniu przywołując moje imię w chwilach, gdy rzekomo mogło to "pomóc" przyjęciu nowości. Zaczęłam się zastanawiać: jak mam zmienić stan, który jest zły, a któremu mimo woli dałam początek ?

Uznałam, że na łamach czasopisma CH Beck Nieruchomości jest do tego najlepsze miejsce z możliwych, dziękując Redakcji za wydruk moich myśli.

Mimo, że nie zostałam oficjalne wezwana do tablicy oświadczam, że wiem, iż w polskim prawie nie ma umów bezpośrednich, umowy pośrednictwa,w których dopuszczona jest klauzula wyłączności, a bezpośrednim jest nazwany przeze mnie TYP tej umowy.

Podobnie jak jest samochód FIAT typu Seicento, samochód Toyota typu Camry, tak jest umowa pośrednictwa w sprzedaży / wynajmie  z klauzulą wyłączności typu bezpośredniego. Marka umowy - z klauzulą wyłączności - dotyczy wszystkich zawieranych przez uczestników sieci NGA umów zbycia. Praca na umowach z klauzulą wyłączności, od umów z klauzulą wyłączności typu bezpośredniego różni się tak bardzo, jak bardzo różnią się dzień od nocy. Typ bezpośredni oferty wymaga wykonania zupełnie innego rodzaju pracy, innych czynności. O wyborze typu umowy - zawsze decyduje Sprzedający. Firmy z sieci NGA pracują tylko na umowach pośrednictwa nazywanych teraz umowami wilokrotnego oferowania, posiadających klauzulę wyłączności. Na inne umowy pośrednictwa w sprzedaży szkoda im czasu swojego i Sprzedającego. Firmyt są skuteczne, bo pracują tylko dla tych Klientów, którzy je wybrali, którzy im zaufali. Fundamentem filozofii pracy firm należących do sieci NGA, jest zastosowanie fundamentalnej zasady obowiązującej jej uczestników - nie zawierają innych umów pośrednictwa.

Firma posiadająca wyłączność przekazuje ofertę do systemu wielokrotnego oferowania, do wspólnej bazy ofert, zwielokrotniając tym samym szanse jej sprzedaży. Pracując wyłącznie dla swoich Klientów firmy z sieci NGA mają czas na perfekcyjne przygotowanie handlowych ofert sprzedaży nieruchomości. Stanowią jedyną tego rodzaju grupę pośredników w obrocie nieruchomościami. Posiadają siłę wspólnego doświadczenia, jednakowe procedury działania, oraz środki finansowe na niekonwencjonalne metody aktywnej promocji i reklamy. Uczestniczą w targach nieruchomości, posiadają własne wydawnictwo PANORAMA POLSKICH NIERUCHOMOSCI. Sposoby działania i reklamy NGA zaprezentowane są na www.nga.pl  w zakładce GIEŁDA AKTYWNA.

Klientom poszukującym nieruchomości, firmy z sieci NGA zapewniają sprawdzoną OFERTĘ przekazaną przez Sprzedającego tej jedynej wybranej firmie, którą obdarzył zaufaniem, bo posiadł wiedzę o jej doświadczeniu i wysokim stopniu profesjonalizmu.

Klientom poszukującym nieruchomości, firmy z sieci NGA zapewniają - właśnie dzięki zastosowaniu takiego modelu pracy - ofertę zawsze solidnie sprawdzoną i przygotowaną. Wszystkie oferty są  obowiązkowo autoryzowane przez Zbywającego, a oferta nieruchomości może dotrzeć tam, gdzie to zostanie wpisane w umowę. Zawsze jest to oferta sprawdzona. Jako pionierzy w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami uczestnicy sieci NGA zastosowali ofertę bezpośrednią, posiadającą adres, przy zakupie której, kupujący do ceny nieruchomości nie dolicza wynagrodzenia pośrednika, ani nie wymaga się od Niego zawarcia umowy pośrednictwa w kupnie. Dzięki wprowadzeniu tego typu oferty, uczestnicy sieci NGA wprowadzili do polskiego pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zasadę fair play, preferując obsługę tylko jednej strony transakcji. Sposób pracy nad ofertą bezpośrednią, jest lepszy dla obu Stron transakcji, choćby dlatego, że znacznie SKRACA czas sprzedaży nieruchomości. Jest to amerykański model pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,  od 2003 roku z coraz większym powodzeniem stosowany przez firmy z NGA - obecnie ponad 80% ofert na www.nga.pl stanowią oferty bezpośrednie.

                     W roku 1997 obiecywałam prezentację ofert nieruchomości na www.nga.pl gratis każdemu, kto wskazałaby stronę internetową, prezentującą większą niż na niej ilość polskich ofert nieruchomości sprawdzonych przez pośredników, przy nabyciu których kupujący nie byłby zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia dla pośrednika  ....

 

Urszula Czyż - Wysokińska lic. zaw. 1751
ula.czyz77@gmail.com