Wróć do spisu artykułów

 

Nowa firma w mieście

 


Nowa firma obrotu nieruchomości jest wyzwaniem dla konkurencji, i ciekawostką dla Klientów. Jeśli zaprezentuje Klientom coś, czego inne firmy nie oferują, ma szansę na sukces. Nie jest możliwy, gdy kolejna, pojawiająca się firma z tej samej branży, nie zaproponuje nowych rozwiązań, choć dla niej samej dobrze byłoby, gdyby jednocześnie były przez innych sprawdzoneh.
                 


Taką propozycję mają dla Klientów firmy umieszczone na mapie NGA

Ich pracę cechują:

  • wysoka specjalizacja firmy w zbywaniu i nabywaniu praw do nieruchomości
  • praca tylko dla klientów, którzy  zawierają z nimi tylko umowy wielokrotnego oferowania, 
  • wdrażanie i promowanie ofert, przy zakupie których, od kupującego nie wymaga się zawarcia umowy pośrednictwa, ani zapłaty wynagrodzenia
  • bieżące informowanie Klienta o przebiegu prac
  • szczegółowo udokumentowany przebieg procesu pośrednictwa w sprzedaży
  • udokumentowany przepływ informacji między stronami transakcji, a ich pośrednikami
  • uwzględnienie w podejmowanych działaniach prawa Klienta do podejmowania strategicznych decyzji
  • wykorzystywanie nie stosowanych przez inne firmy w obrocie nieruchomościami sposobów reklamy jak własne wydawnictwo, czy udział w targach nieruchomości

Firmy z mapy NGA  mają wypracowaną ofertę usługi dla wymagającego, a jednocześnie świadomego klienta, posiadającego wiedzę, że pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest wysoko wyspecjalizowanym zawodem.
Swoje usługi świadczą w oparciu o sprawdzone procedury.
W codziennej pracy przyświeca im święta zasada: ,, czyń innym to, co chciałbyś, by czyniono tobie".
Budują prestiż zawodu wierząc, że nie okres funkcjonowania na rynku buduje kredyt zaufania klientów do firmy, lecz jej profesjonalizm.
Firmy dobrze służą  klientowi bo ,, Niedocenianie klienta nie jest właściwie błędem, lecz głupotą i dowodem tupetu, który jest niepożądany zarówno w tej profesji, jak i w ogóle w życiu codziennym.,, Adam P. Ygnasik
 

Urszula Czyż - Wysokińska

lic. zaw. 1751

ula.czyz77@gmail.com