Wróć do spisu artykułów

 

Nieruchomość z dala od firmy obrotu nieruchomościami

 

Nie tylko kobiety zmiennymi są - koniunktury także. W branży nieruchomości raz podaż przewyższa popyt, raz odwrotnie. Teraz jest właśnie odwrotnie. Widoczny na rynku brak popytu, albo uruchamia wśród pośredników w obrocie nieruchomościami mechanizmy zdobywania nabywców ofert każdymi metodami, albo rodzi działania nowe, pozwalające pośrednikowi na zachowanie klasy działań na wysokim poziomie. 

 


Tę drugą rzeczywistość kreują pośrednicy nie zakładający łutu szczęścia, a swą pracę wykonują niemal z premedytacją poszukując nabywcy na nieruchomość. Tę rzeczywistość kreują pośrednicy, którzy korzystają z szerokiego wachlarza  niekonwencjonalnych metod pracy - na przykład z udziału w targach nieruchomości.


Z dobrych, lecz niekoniecznie kosztownych reklam nie chcą zrezygnować, by nie umniejszać zakresu swoich czynności na rzecz tego, dla kogo pracować się podejmą.

Chcą na przykład pokazać nieruchomość w katalogu POLSKIE NIERUCHOMOŚCI, rozdawanym nieodpłatnie  w biurach i na targach nieruchomości.

Chcą wpisać nieruchomość jako ofertę swojego biura na różne strony internetowe, pokazać w witrynach lokali innych firm, w innych miastach, w bankach.  Nie mogą jednak tego robić, bez zawarcia dobrej umowy pośrednictwa, bez współpracy z innymi firmami nie zawsze w miejscowości, w której mają swoje biura.


Niektórzy właściciele nieruchomości posiadający swoje nieruchomości znacznie oddalone od biura firmy, którą chcieliby wybrać, by zajęła się sprzedażą majątku ich życia, mają dylemat - czy mogą zawrzeć umowę pośrednictwa zbycia tej nieruchomości zawrzeć z firmą,  której siedziba znajdować się będzie na innym krańcu kraju niż owa nieruchomość ?

Zakładając, że zaistnieją wszystkie z wymienionych poniżej warunków  
• właściciel otrzyma opis wszystkich rodzajów umowy pośrednictwa
• właściciel otrzyma do analizy projekt jednej wybranej umowy
• będzie to umowa pośrednictwa wielokrotnego oferowania
• wynegocjowane oraz wpisane do umowy zostaną szczegóły
• właściciel przekaże pośrednikowi wszelkie pośwwiadczone notrialnie niezbędne kopie dokumentów

• właściciel przekaże minimum po jednym zdjęciu każdego z wnętzra pomieszczeń i z zewnątrz z 4 stron świata
• podpis pod umową pośrednictwa zostanie złożony w obecności notariusza
 to wszystko jest to możliwe.

Przy poczynionych założeniach  pośrednik w obrocie nieruchomościami pracować może dla właściciela nieruchomości, mimo dzielącej ich odległości geograficznej. Połączyć ich może most porozumienia utworzony pocztą, także internetową.
Most porozumienia - najważniejsze ogniwo w każdym biznesie, jedno z najbardziej istotnych w zbyciu często majątku życia. Dzisiaj już odległość nie może powstrzymać biegu wydarzeń. Odległość - nie może stanąć na przeszkodzie realizacji celu.
Na przeszkodzie może stać tylko brak kompletów dokumentów, zdjęć i dobrego porozumienia.

Jeśli przeszkody zostaną usunięte, to podpis złożony w obecności notariusza pod umową  pośrednictwa potwierdza działanie w dobrej wierze, a także przypieczętowuje wolę sprzedającego i daje prawo do rozpoczęcia pracy przez pośrednika w obrocie nieruchomościami. 

 


Truizmem już chyba jest, że dobry pośrednik pracuje tylko dla nielicznej grupy klientów, by mieć dla nich czas. Do tej nielicznej grupy wpisują się dzisiaj t
akże  właściciele nieruchomości położonych w innym regionie niż siedziba wybranego biura w obrocie nieruchomościami.


To, że strony umowy nie są fizycznie blisko siebie nie jest dzisiaj żadną przeszkodą w realizacji wyznaczonego celu, bo ani c
zas, ani odległość już dzisiaj nikogo nie ograniczają.


Dzisiaj technika umożliwia nam to, czego nie umożliwiała wczoraj, a jutro jest wciąż przed nami ....


Dla właściciela nieruchomości, którą chce sprzedać, lecz jest położona w innym regionie niż rekomendowane biuro, nastał dobry czas, bo może jej sprzedaż zlecić firmie, której nie ogranicza nic - nawet odległość...
                                                                                                                         

 " Każda rzecz jest dobra w swoim czasie ". Sofokles  - a nastał czas internetu ... 

 

Urszula Czyż - Wysokińska lic. zaw. 1751

ula.czyz77@gmail.com