Wróć do spisu artykułów

Tylko temu Pośrednikowi powierzam szukanie

 

- czyli mowa o tym, jak skorzystać z niesłychanie rzadko wykorzystywanej w naszym k(raju) usługi bazującej na umowie pośrednictwa kupna(!) z klauzulą wyłączności. Umowie wyjątkowej, skierowanej do wąskiej grupy Klientów, którzy posiadają bilety płatnicze, jednak z powodu posiadania wyjątkowej zdolności do ich mnożenia, nie powinni marnować swojego cennego czasu na bieganie po biurach, czy portalach internetowych, by znaleźć odpowiednią dla siebie nieruchomość.

 

Kto taką usługę może zaproponować ?

  • Pośrednik, który posiada taką umowę
  • widzi sens takiego rodzaju pracy

Czy w dzisiejszych trudnych czasach są dzisiaj osoby, które chciałyby, by dla nich szukano nieruchomości na warunkach umowy pośrednictwa kupna z klauzulą wyłączności ?

Czy na polskim rynku są dzisiaj ludzie zamożni, którzy mogliby chcieć usługi, która byłaby im zaproponowana ?

Jak zauważył Niccolo Machiavelli (1469-1527), włoski pisarz, historyk i dyplomata florencki, działający w okresie odrodzenia. ,,Ludzie są zawsze nieprzyjaciółmi przedsięwzięć, w których widzą trudności.,,  

 

Czy zatem Pośrednicy są nieprzyjaciółmi usługi czyli pośrednictwa w kupnie z klauzulą wyłączności ?
Czy i jakie widzą w niej trudności ?
Czy to usługa
dzisiaj tylko teoretyczna, zakopana w annałach słów, tez, planów ?
Co sprawia, że to dzisiaj tak rzadko wykorzystywana usługa, że na próżno jej będzie szukać w biurze nieruchomości Klient zasobny w pieniądz, lecz ubogi w swój wolny czas  ?


Odpowiedź jest banalnie prosta - to sprawia  rutyna.  Rutyna, która nie pozwala na kreatywne spojrzenie, dlatego w proponowanych i wykonywanych przez Pośredników usługach,  taka usługa niemal nie występuje. Cóż, rutyna dosięga wszystkich. Nie dosięga tylko jednego zjawiska, które wszystkich dotyka, a opisała Szymborska  ,, Nic dwa razy się nie zdarza / i nie zdarzy. Z tej przyczyny / zrodziliśmy się bez wprawy /  i pomrzemy bez rutyny. Wisława Szymborska (ur. 1923),,


Tylko ten Pośrednik, który jest świadomy niszczącej siły rutyny, może zdjąć jej pęta, budując w sobie przyzwolenie zaistnienia nowego spojrzenia na Klienta.  
Może zdjąć te pęta wprowadzeniem w swój profesjonalny zwyczaj zadawanie potencjalnemu Klientowi dwóch zupełnie nowych pytań -

  1. Czy ma Pani / Pan zawarte umowy pośrednictwa w kupnie nieruchomości w innych biurach nieruchomości?
     jeśli odpowiedź zabrzmi NIE, wtedy powinien zadać drugie pytanie:
  2. Czy byłaby Pani / Pan zainteresowana / ny poszukiwaniem nieruchomości tylko przez jednego Pośrednika ?

 Narzędzia do zastosowania w praktyce umowy pośrednictwa kupna z klauzulą wyłączności nie każdy posiada, ale ten kto posiada druk takiej umowy, oraz zdolność empatii i asertywności - powinien spróbować.

Wszyscy się chyba zgodzą z tym, że przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka, a ponieważ rutyna nie tylko nie przyśpiesza biegu historii, ale wręcz hamuje rozwój firmy, dlatego warto wykonywać usługę pośrednictwa INACZEJ niż dotąd ...

Urszula Czyż - Wysokińska

lic. zaw.  1751

ula@nga.pl