Wróć do spisu artykułów

Kiedy nieruchomość staje się ofertą handlową ?

 - wtedy, gdy zostanie wykorzystana do celów handlowych. Staje się gorzej, lub lepiej przygotowaną ofertą handlową - gorzej lub lepiej zaprezentowaną.

Czy można sprawić, by niekoniecznie dobra nieruchomość, stała się dobrą ofertą handlową ?
Tak, można to sprawić, by nie lokalizacja, przeznaczenie, lub nawet cena nieruchomości zdecydowały o jakości oferty handlowej.

Jak przygotować dobrą ofertę handlową w obrocie nieruchomościami ?

Dobrze przygotowując jej opis i obraz, dzięki umiejętnemu wydobyciu i pokazaniu jej walorów. 
Każda nieruchomość te walory posiada.  Sztuką jest ich zauważenie, wydobycie i pokazanie.
Dzięki ich wykorzystaniu może się stać lepszą, zamiast gorszą ofertą handlową.
W pośrednictwie obrotu nieruchomościami od posiadania przez pośrednika tej sztuki (!) zależy los firmy, oraz jej Klienta. 

W uproszczeniu - to, co stwarza dobrą ofertę handlową, to nie tylko przedstawienie wiedzy o nieruchomości wynikającej z dokumentów,  ale także wskazanie optymalnych możliwości jej wykorzystania. Dobra oferta powstanie, gdy pośrednik będzie wiedział co i jak zrobić, by w efekcie jego działań powstała oferta dająca pełny obraz nieruchomości, a zarazem jednoznaczny i sugerujący inne jej przeznaczenie.
 
Wtajemniczeni pośrednicy wiedzą, że dobrą ofertę handlową można stworzyć wykorzystując: 

1. prezentację lokalizacji nieruchomości na mapie kraju
2. rysunek rozkładu pomieszczeń, a w przypadku gruntów mapy
3. podpisanie zdjęć nieruchomości
4. informację o opłatach przy jej eksploatacji i nabyciu
5. opisu jej sąsiedztwa
6. sugestii - a nawet projektu - innego jej wykorzystania

Przygotowaną przez pośrednika ofertę handlową bezwzględnie zawsze powienien autoryzować jej właściciciel, bo tylko wtedy jest możliwa optymalizacja współpracy dwóch stron umowy dążących do osiągnięcia tego samego celu - zbycia nieruchomości na najlepszych warunkach.

Innymi słowy - jeśli nieruchomość zostanie się dobrą ofertą handlową, jest szansa, że będzie nie tylko warto przygotować dobrą ofertę handlową, ale jej przygotowanie przez pośrednika we współpracy ze sprzedającym każdej stronie umowy każdemu się opłaci...


           Odpowiadając wprost na pytanie zawarte w tytule: nieruchomość staje się ofertą  handlową w dniu zawarcia umowy pośrednictwa. Szkoda, że nie zawsze  staje się dobrą ofertą handlową, na dodatek czasem ukrytą w regale, lub programie komputerowym.

Czasem jednak bywa nie tylko dobrze przygotowaną ofertą handlową, ale nawet dobrze zaprezentowaną - w wielu witrynach lokali na parterze, na targach nieruchomości, w ogłoszeniach prasowych i stronach internetowych. Bywa dobrze stworzoną i dobrze zaprezentowaną ofertą, jeśli znajdzie się w rękach mistrza handlu poddającego ją świadomemu procesowi sprzedaży. Ma szansę tylko wtedy stać się najlepiej przygotowaną i najlepiej wyeksponowaną ofertą handlową nieruchomość, jeśli będzie przedmiotem umowy wielokrotnego oferowania. 

Urszula Czyż - Wysokińska  lic. zaw. 1751
ula.czyz77@gmail.com