Wróć do spisu artykułów

Międzyregionalny System Wielokrotnego Oferowania

 

 

                  Żadna firma zajmująca się  obrotem nieruchomościami nie powinna działać sama, by nie  podejmować oczywistego ryzyka utraty klientów szukających firm współpracujących ze sobą. Każda firma zajmująca się  obrotem nieruchomościami powinna zatem współdziałać z innymi firmami, by zwiększyć możliwość zrealizowania zamówionej przez klienta usługi. Wydawałoby się, że ten oczywisty truizm biznesowy powinien determinować działania właścicieli firm obrotu nieruchomościami.

Jednak, mimo, że go nie kwestionują i przyznają, że od szczegółów współpracy, zależy jakość jej owoców, umowy o współpracy albo nie są zawierane, albo są zawierane dopiero wtedy, gdy po wykonanej pracy realnymi stają się  jej owoce skutkujące zapłatą.

Współpraca firm zajmujących się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami ma w Polsce różne oblicza. Poza istniejącymi komercyjnymi bazami ofert nieruchomości, można wyszukać takie, które są owocami współpracy pośredników z tego samego miasta, ale trudno szukać platformy prezentującej oferty firm z różnych regionów. 

Nadużywany jest termin MLS ( Multiple Listing System ) sugerujący istnienie takiego systemu  w Polsce ( nota bene Klientom biur ten termin najczęściej nic nie mówi) oznaczającego wielokrotne oferowanie nieruchomości będących przedmiotami umów pośrednictwa z klauzulą wyłączności. Jednak od stycznia 1995, od czasu powstania Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (z siedzibą w Warszawie)
www.pfrn.pl  25 regionalnych stowarzyszeń pośredników w obrocie nieruchomościami wciąż podejmuje próby stworzenia ogólnopolskiego systemu powielania ofert pośredników z całej Polski. Dzisiaj mamy już drugą  federację  - Instytut Gospodarki Nieruchomościami (z siedzibą w Katowicach), www.ign.org.pl oraz Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości (Warszawa) www.profesjonalista.net 
- jednak jak dotąd jedynym z polskich przykładów wielokrotnego oferowania nieruchomości o zasięgu ponadregionalnym jest Międzyregionalny System Wielokrotnego Oferowania.

Punktem wyjścia do uczestnictwa w czytelnym i od lat istniejącym systemie MSWO jest prezentacja ofert firmy będacych przedmiotem umów wielokrotnego ogferowania  tj. posiadajacych klauzulę wyłączności na  
www.nga.pl.  MSWO nie ogranicza zasięg lokalizacyjny ofert ani firm, a jedynym warunkiem uczestnictwa w nim, jest wprowadzane do bazy ofert ze znakiem jakości. Nadać go może tylko klauzula wyłączności pozwalająca na sprawdzenie nieruchomości. Sprawdzone i dobrze przygotowane oferty są  wielokrotnie oferowane na stronach internetowych tych firm w różnych regionach, które dostrzegają korzyść w reklamowaniu ofert także poza swoim regionem. 

Udział firmy w MSWO oprócz prezentowania ofert przez firmy na ich stronach internetowych, daje także wachlarz innych korzyści, w tym automatyczne eksportowanie ofert firmy z
www.nga.pl na wiele portali 
Międzyregionalny System Wielokrotnego Oferowania  jest dla firm zajmującym się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, które widzą szansę, kierunek, i siłę swojego rozwoju w Internecie. Dla nich optymalnym rozwiązaniem jest MSWO. Nawet jeśli firma posiada tylko jedną ofertę, ta jedyna może być reklamowana przez wiele firm w innych regionach, a firma będąca jej właścicielem może posiadać wiele ofert sprawdzonych przez innych pośredników z różnych regionów, ze swoim zdjęciem, adresem mailowym i swoim numerem telefonu. Nawet tylko jedna - póki co ! -  oferta początkującej firmy  może być reklamowana wielu stronach internetowych firm w Międzyregionalnym Systemie Wielokrotnego Oferowania

 

Urszula Czyż - Wysokińska

lic. zaw. 1751

ula.czyz77@gmail.com