Wróć do spisu artykułów

Jaką umowę pośrednictwa wybrać, sprzedając / wynajmując nieruchomość ?

By dobrze wybrać, trzeba znać możliwości wyboru. Zebranie i opisanie wszystkich aktualnie stosowanych przez firmy typów umów pośrednictwa nie ulega więc wątpliwości.  Znajomość opcji wyboru jest potrzebna zarówno pośrednikowi w obrocie nieruchomościami, jak i sprzedającemu, ponieważ na polskim rynku obrotu nieruchomościami, nie obowiązuje  - jak np. w USA - ujednolicony wzorzec umów, który można otrzymać w każdym biurze. Dzisiaj w biurach firm  oferujących usługi pośrednictwa zawrzeć można :

1. umowę pośrednictwa w sprzedaży / wynajmie zwaną otwartą,
2. umowę pośrednictwa w sprzedaży / wynajmie wielokrotnego oferowania z klauzulą wyłączności;
3. umowę pośrednictwa w sprzedaży / wynajmie wielokrotnego oferowania oferty bezpośredniej - z adresem; płaci tylko zbywający 
4. umowę pośrednictwa w sprzedaży / wynajmie wielokrotnego oferowania oferty ogólnej -  bez adresu; płaci tylko zbywający-

ad 1. Umowa pośrednictwa w sprzedaży / wynajmie zwana otwartą, to umowa, której zawarcie przez pośrednika i sprzedającego / wynajmującego oznacza

 • możliwość zawarcia umowy pośrednictwa w sprzedaży / wynajmie przez zbywającego nieruchomość z wieloma firmami zajmujących  się obrotem nieruchomościami,
 • brak w umowie wykazu  czynności pośrednictwa w sprzedaży / wynajmie,  za wykonanie których należeć się będzie firmie wynagrodzenie,
 • brak w umowie wielkości wynagrodzenia od sprzedającego / wynajmującego w przypadku wykonywania czynności, o ile nie doprowadzą do zawarcia umowy sprzedaży / wynajmu,
 • zawarcie umowy na czas nieokreślony,
 • możliwość uzyskania wynagrodzenia od sprzedającego / wynajmującego tylko
  w przypadku  podsiadania zawartej umowy pośrednictwa w kupnie z nabywcą nieruchomości,
 • brak możliwości prezentacji adresu zbywanej nieruchomości w mediach,
 • wymóg zawarcia przez zainteresowanego oglądaniem nieruchomości umowy pośrednictwa w kupnie / najmie,
 • brak możliwości oględzin nieruchomości bez obecności pośrednika,
 • konieczność ujawnienia danych osobowych  zainteresowanego nieruchomością w celu zapisania ich w umowie pośrednictwa w kupnie /  najmie,
 • konieczność zapłaty wynagrodzenia  przez kupującego / najmującego,
 • możliwość polecania i wydawania nieaktualnej oferty, 
 • możliwość prezentacji nieaktualnej oferty nieruchomości
 • podjęcie przez pośrednika i firmę ryzyka straty czasu z powodu  prezentacji nieaktualnej oferty
 • przyjęcie przez firmę ryzyka utraty wiarygodności między innymi z powodu  prezentacji nieaktualnej oferty

Ad 2 .umowa pośrednictwa w sprzedaży / wynajmie wielokrotnego oferowania posiada klauzulę wyłączności; 
• brak możliwości zawarcia umowy pośrednictwa sprzedaży / wynajmu przez zbywającego nieruchomość z innymi firmami zajmującymi  się obrotem nieruchomościami,
• zawarcie umowy na czas określony,
• podanie przez pośrednika w umowie pośrednictwa w sprzedaży / wynajmie wykazu  czynności,  za wykonanie których należeć się będzie firmie wynagrodzenie,
• opisanie wysokości wynagrodzenia od sprzedającego / wynajmującego w przypadku wykonania czynności objętych umową,
• możliwość uzyskania wynagrodzenia od sprzedającego / wynajmującego nawet wówczas,  jeśli  zapisane w umowie czynności nie doprowadzą do zawarcia umowy sprzedaży / wynajmu,
• możliwość wykorzystania różnych form reklamy jak np. umieszczenie baneru reklamowego wprost na nieruchomości, przekazanie oferty niczym nie ograniczonej liczbie firm, prezentacja opisu i zdjęć oferty na targach  nieruchomości
• brak wymogu zawarcia z zainteresowanym oglądaniem nieruchomości umowy pośrednictwa w kupnie / najmie,
• konieczność uzgadniania terminów prezentacji wybranych nieruchomości przez pośrednika,
• możliwość zablokowania dalszych działań firmy w celu znalezienia nabywcy / najemcy na nieruchomość, w dniu pisemnego zaakceptowania przez sprzedającego  / wynajmującego otrzymanej propozycji  kupna / najmu,
• możliwość naniesienia na opis oferty na stronach internetowych, w witrynach firm, itp. napisu OFERTA ZABLOKOWANA, w dniu otrzymania zaakceptowanej przez sprzedającego / wynajmującego uzgodnionej kwoty od kontrahenta, po pisemnym zaakceptowaniu przez  sprzedającego  / wynajmującego otrzymanej propozycji  kupna / najmu
• brak konieczności zapłaty wynagrodzenia  dla firmy od kupującego / najmującego,
• w czasie ważnej umowy pośrednictwa w sprzedaży / wynajmie brak możliwości prezentacji potencjalnym kontrahentom  nieruchomości jako oferty nieaktualnej,

AD 3) umowa pośrednictwa w sprzedaży / wynajmie WIELOKROTNEGO OFEROWANIA oferty bezpośredniej.  Jej zawarcie przez pośrednika i sprzedającego / wynajmującego oznacza
• brak możliwości zawarcia umowy pośrednictwa w sprzedaży / wynajmie  przez zbywającego nieruchomość z innymi firmami zajmującymi  się obrotem nieruchomościami,
• zawarcie umowy na czas określony,
• podanie w umowie pośrednictwa w sprzedaży / wynajmie wykazu  czynności,  za wykonanie których należeć się będzie firmie wynagrodzenie ,
• opisane wysokości wynagrodzenia od sprzedającego / wynajmującego w przypadku wykonania czynności objętych  umową,
• możliwość prezentacji  adresu  zbywanej nieruchomości w mediach,
• możliwość dotarcia przez zainteresowanego bez pośrednika do nieruchomości będącej przedmiotem  umowy pośrednictwa,
• możliwość uzyskania wynagrodzenia od sprzedającego / wynajmu nawet wówczas,  jeśli zaplanowane i wykonane czynności nie doprowadzą do zawarcia umowy  sprzedaży / wynajmu,
• możliwość wykorzystania różnych form reklamy jak np. umieszczenie baneru reklamowego wprost na nieruchomości, przekazanie oferty niczym nie ograniczonej liczbie firm, prezentacja opisu i zdjęć oferty z adresem na targach  nieruchomości,
• możliwość prezentacji zdjęć, oraz map precyzyjnie określających położenie nieruchomości,
• brak konieczności uzgadniania terminów prezentacji wybranych nieruchomości przez pośrednika,
• brak wymogu zawarcia z zainteresowanym oglądaniem nieruchomości umowy pośrednictwa w kupnie / najmie
• brak konieczności ujawnienia danych osobowych  zainteresowanego nieruchomością w celu zapisania ich w umowie pośrednictwa kupna / najmu
• możliwość zablokowania dalszych działań firmy w celu znalezienia nabywcy / najemcy na nieruchomość, w dniu pisemnego zaakceptowania przez sprzedającego  / wynajmującego otrzymanej propozycji  kupna / najmu
• możliwość naniesienia na opis oferty na stronach internetowych, w witrynach firm, itp. napisu OFERTA ZABLOKOWANA, w dniu otrzymania zaakceptowanej przez sprzedającego / wynajmującego uzgodnionej kwoty od kontrahenta, po pisemnym zaakceptowaniu przez  sprzedającego  / wynajmującego otrzymanej propozycji  kupna / najmu
• gwarancję zapłaty wynagrodzenia firmie, która skutecznie skieruje nabywcę, po zawarciu z nią umowy o współpracy
• w czasie ważnej umowy pośrednictwa w sprzedaży / wynajmie brak możliwości prezentacji kupującym / najemcom  nieruchomości jako oferty nieaktualnej,

AD 4) umowę pośrednictwa w sprzedaży / wynajmie WIELOKROTNEGO OFEROWANIA oferty ogólnej.
Jej zawarcie przez pośrednika i sprzedającego / wynajmującego oznacza
• brak możliwości zawarcia umowy pośrednictwa w sprzedaży / wynajmie  przez zbywającego nieruchomość z innymi firmami zajmującymi  się obrotem nieruchomościami,
• zawarcie umowy na czas określony,
• podanie w umowie pośrednictwa w sprzedaży / wynajmie wykazu  czynności,  za wykonanie których należeć się będzie firmie wynagrodzenie ,
• opisane wysokości wynagrodzenia od sprzedającego / wynajmującego w przypadku wykonania czynności objętych  umową,
• możliwość wykorzystania różnych form reklamy jak np. przekazanie oferty niczym nie ograniczonej liczbie firm, prezentacja oferty na targach  nieruchomości
• konieczność uzgadniania terminów prezentacji wybranych nieruchomości przez pośrednika,
• możliwość oględzin nieruchomości bez obecności pośrednika,
• możliwość uzyskania wynagrodzenia od sprzedającego / wynajmu nawet wówczas,  jeśli zaplanowane i wykonane czynności nie doprowadzą do zawarcia umowy  sprzedaży / wynajmu,
• brak zgody sprzedającego na prezentację  adresu zbywanej nieruchomości w mediach,
• możliwość prezentacji zdjęć i map opisujących  położenie,
• możliwość zablokowania dalszych działań firmy w celu znalezienia nabywcy / najemcy na nieruchomość, w dniu pisemnego zaakceptowania przez sprzedającego  / wynajmującego otrzymanej propozycji  kupna / najmu,
• możliwość naniesienia na opis oferty na stronach internetowych, w witrynach firm, itp. napisu OFERTA ZABLOKOWANA, w dniu otrzymania zaakceptowanej przez sprzedającego / wynajmującego uzgodnionej kwoty od kontrahenta, po pisemnym zaakceptowaniu przez  sprzedającego  / wynajmującego otrzymanej propozycji  kupna / najmu
• brak wymogu zawarcia z zainteresowanym oglądaniem nieruchomości umowy pośrednictwa w kupnie / najmie,
• brak konieczności ujawnienia danych osobowych  zainteresowanego nieruchomością w celu zapisania ich w umowie pośrednictwa kupna / najmu
• gwarancję zapłaty wynagrodzenia firmie, która skutecznie skieruje nabywcę, po zawarciu z nią umowy o współpracy,
• brak możliwości prezentacji kupującym / najemcom nieruchomości jako oferty nieaktualnej

Niechlubnie dla polskiego zyczaju na runku obrotu nieruchomościami tworzonym przez pośredników, najczęściej zawieranym typem umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami typ umowy jest umowa otwarta.  Ten stan utrzymuje się, mimo, że uniemożliwia to dobrą współpracę między firmami. 
MLS w Polsce wzorem amerykańskiego sposobu pracy oznacza wielokrotne oferowanie nieruchomości będących przedmiotami umów pośrednictwa w sprzedaży / wynajmie posiadajacych klauzulę wyłączności.
Niestety nie wszędzie w Polsce jest stosowany. Przykładem ponad regionalnej współpracy firm jest na razie tylko Międzyregionalny System Wielokrotnego Oferowania ofert prezentowanych na
www.mswo.pl. Wprowadzane przez jedną firmę na tę stronę internetową oferty są wielokrotnie oferowane na stronach internetowych innych firm.

Warto zwielokrotnić szanse dotarcia do celu, które umożliwia ofercie umowa pośrednictwa umożliwiająca jej wielokrotne oferowanie.

 

Urszula Czyż - Wysokińska

lic. zaw. 1751

ula.czyz77@gmail.com