Wróć do spisu artykułów

Korzyści z zawarcia umowy pośrednictwa w sprzedaży lub wynajmie wielokrotnego oferowania

1. nieruchomość będzie mogła być reklamowana także z adresem,  wtedy poszukującemu będzie mógł być podany kontakt do zbywającego lub pośrednika także przez telefon i e-mailem, bez konieczności wzywania do biura w celu zawarcia umowy pośrednictwa

2. poszerzy się krąg potencjalnych zainteresowanych o tych poszukujących, którzy obawiają się zobowiązań wynikających z zawarcia umowy, bo w tym przypadku nie będą mieli obowiązku zawierania umowy pośrednictwa

3. pośrednik będzie mógł być lojalny reprezentując interes tylko jednej strony transakcji, co umożliwić mu może jedynie zawarcie jednego z dwóch rodzajów takiej umowy

4. zawarcie takiej umowy gwarantuje realizację zaplanowanych w umowie czynności zmierzających do zbycia nieruchomości bo przewiduje za ich wykonanie zapłatę 

5. sprzedający ostatecznie szybciej uzyska tę samą cenę za nieruchomość, jaką uzyskałby zawierając inną umowę
( np.: gdy cena domu wynosi 300 000 zł,  a wynagrodzenie pośrednika to 3 % + Vat, czyli 9 000 zł + 1980 zł = 10 980 zł, kupujący zapłaci za dom 300 000 zł  + 10 980 zł = 310 980 zł. Ideą umowy wielokrotnego oferowania jest podniesienie ceny ofertowej o kwotę wynagrodzenia zagwarantowanego dla pośrednika, który będzie reprezentował kupującego. W rezultacie cena za dom wyniesie 310 980 zł, w niej wynagrodzenie pośrednika 21 960 zł, z czego 10 980 zł prawdopodobnie zostanie wypłacone pośrednikowi reprezentującemu kupującego. Zakładana kwota uzyskana przez sprzedającego będzie zatem taka sama, a zawarcie  umowy wielokrotnego oferowania umożliwi pośrednikowi niczym nie ograniczoną reklamę oferty i przyśpieszy osiągnięcie założonego celu)

6. jeśli w cenie nieruchomości sprzedający zdecyduje się zawrzeć nie tylko wynagrodzenie dla firmy z którą zawrze umowę, ale także wynagrodzenie dla jakiejkolwiek firmy, która będzie reprezentować nabywcę na jego nieruchomość, to wtedy oferta biura zostanie przekazana do każdej agencji, a żadna jej nie będzie  jej przechowywać, lecz będzie nad nią pracować (!) bo będzie znać kwotę gwarantowanego wynagrodzenia za reprezentowanie nabywcy, który nie będzie musiał z nikim zawierać umowy pośrednictwa w kupnie ani płacić wynagrodzenia.

Urszula Czyż - Wysokińska lic. zaw. 1751

ula.czyz77@gmail.com