Książka „Instrukcja obsługi biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami” powstała na bazie moich 10 - letnich doświadczeń w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami. Jest to trzecie wydanie tej książki od 2001 roku. Pierwsze i drugie jej wydanie (lata 2001 i 2003) zrealizowała Terra Nova s.c. z Gdańska, a słowo wstępne do tych wydań napisali Grzegorz Dobrowolski i Szymon Sędek. W tym wydaniu przytoczone jest w całości wprowadzenie do pierwszego wydania książki, tuż po tym wprowadzeniu. Podstawą do opisywania funkcjonowania firmy branży pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jest nasza rodzinna firma NIERUCHOMOŚCI WYSOKIŃSCY. Jest jedną z pierwszych firm, zajmujących się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami powstałych na Pomorzu Środkowym. W roku 1997 mój mąż Kazimierz Wysokiński za wkład w rozwój pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w Polsce otrzymał od PFRN złotą odznakę, ja otrzymałam ją w roku 2004. Wszystkie przykłady i propozycje rozwiązań dotyczące systemu pracy firmy zajmującej się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, a także wzory druków i umów, są aktualnie przez nas stosowane i zaakceptowane przez nadany nam system jakości ISO 9000 : 2001. Znak jakości został nadany naszej firmie w roku 2004 przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Prawdopodobnie był to pierwszy udzielony znak jakości na Pomorzu w naszej branży, prawdopodobnie także jeden z pierwszych w Polsce. Wszystkie przedstawione wzory dokumentów powstały niekiedy po bardzo wielu poprawkach, dyktowanych i wymuszanych konsekwencjami błędów popełnianych zarówno przez nas jak i naszych pracowników. Na stronach tej książki często dane zagadnienie występuje dwukrotnie, co wynika z mojego przekonania o potrzebie przedstawienia tego samego zagadnienia w różnych aspektach, i w różnym zakresie. W przypadku okazjonalnego otwarcia stronic przez czytającego zwiększa to szansę, na omówienie tego samego problemu w różnych miejscach książki. Powielanie zagadnień ma na celu także utrwalenie czytelnikowi proponowanego rozwiązania, a także umożliwienie czytającemu wyboru jednego z nich.
     Powodem powzięcia przeze mnie decyzji o zebraniu tych doświadczeń w formie książki autorskiej była świadomość konieczności udostępnienia posiadanej wiedzy innym pośrednikom, którzy dopiero swoją działalność rozpoczynają lub tym, którzy już posiadają doświadczenie na tym polu, ale też otwarci są na korzystanie z innych wzorów i doświadczeń dotyczących zagadnień pośrednictwa. Decyzja ta zrodziła się także z przekonania o tym, że w dobie zaistnienia profesjonalnego zawodu jakim stał się w Polsce zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami, niezwykle ważnym jest, by drogę do pełnego sukcesu - zarówno tego zawodu, firm jak i Jej Klientów - skrócić, by zmaksymalizować korzyści i zminimalizować straty. Dowodem na zapotrzebowanie na taką wiedzę, były stałe kierowane do nas zapytania wielu naszych Kolegów o detale dotyczące pracy naszej firmy. Zapytania Kolegów często wykorzystujących w swojej pracy wzory naszych pism, druków, umów. Dowodem na zapotrzebowanie na tę wiedzę, były również zapytania przyszłych Kolegów poznających tajniki wiedzy przed przystąpieniem do egzaminu państwowego. Stąd zrodziła się potrzeba kolejnego, trzeciego już wydania książki a także świadomość zapotrzebowania na wiedzę nie tyle naukową, co praktyczną, dotyczącą prowadzenia biura zajmującego się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.
     Założeniem przy powstawaniu tej książki, była chęć przyjścia z pomocą wszystkim tym, którzy nie chcą uczyć się na własnych błędach kosztem swoim, Klientów, a często i kolegów pośredników, a cudze błędy - już popełnione i naprawione - zechcą być może wykorzystać, do tworzenia lub wzbogacenia własnych ścieżek do sukcesu.
     Moja książka o sposobie organizacji pracy biura zajmującego się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami nie ma ambicji naukowych. Jest szkicem, w którym zapisane myśli, pomysły, wzory - mają spełnić rolę praktycznej ściągi. Książkę tę poświęcam tym, którzy czynią starania, by zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami nobilitował.

Urszula Czyż – Wysokińska

     Urszula Czyż – Wysokińska ur. w roku 1956. Zawód wyuczony - muzyk - absolwentka wydziału Kompozycji Teorii i Dyrygentury Akademii Muzycznej w Krakowie. Zawód wykonywany - pośrednik w obrocie nieruchomościami. Matka pięciorga dzieci, babcia.