„Instrukcja obsługi biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami”

wydanie czwarte, zaktualizowane i poszerzone

ISBN 978-83-920429-5-2

Część pierwsza

1. Rejestracja i uruchomienie działalności firmy. s.5

2. Lokalizacja biura, konto, nazwa i logo. s.8

3. Wyposażenie biura. s.9

4. Programy i techniki komputerowe. s.10

5. Forma prawna i organizacyjna biura obrotu nieruchomościami. s.13

6. GIODO. s.14

7. Kodeks Cywilny o pośrednictwie w obrocie nieruchomościami. s.18

8. Ważne zapisy umowy pośrednictwa. s.19

1) Informacja administratora danych osobowych. s.19

2) Zgoda na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych. s.19

3) Wskazanie numeru licencji. s.20

4) Zgoda na działanie pośrednika w interesie obu stron transakcji. s.20

5) Zgoda na przesyłanie oferty handlowej pocztą internetową. s.20

9. Wystawianie faktur VAT. s.21

10. Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. s. 22

11. Definicja, rola i zadania pośrednika w obrocie nieruchomościami. s. 24

12. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych. s.25

A) Seminarium, szkolenie, kurs. s.25

B) Dokumentowanie obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych. s.26

C ) Kryteria oceny obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych. s.27

13. Czynności pośrednika w obrocie nieruchomościami a wynagrodzenie. s.28

14. Rodzaje umów pośrednictwa. s.31

1). Umowy pośrednictwa w sprzedaży / wynajmie. s.31

a) umowa otwarta s.31

b) umowa wielokrotnego oferowania s.33

c) umowa wielokrotnego oferowania oferty bezpośredniej s.34

d) umowa wielokrotnego oferowania oferty ogólnej s.35

e) Trzystopniowa um. pośrednictwa wielokrotnego oferowania s.36

2). Umowa pośrednictwa w kupnie / najmie. s.37

a. zwykła s.37

b. z klauzulą wyłączności s.38

15. Lista druków biura. s.38

16. Sposoby reklamy i promocji. s.42

A). Reklama firmy s.43

B). Reklama ofert s.43

1). formy nie internetowe s.44

2). Internet s.45

17. Ubezpieczenie pośrednika w obrocie nieruchomościami. s.47

18. Inne umowy zawierane przez pośrednika w obrocie nieruchomościami. s.48

a. umowa doradztwa s.48

b. umowa o przyjęcie wpłaty na zablokowanie oferty s.49

c. umowa ugody s.49

19.Etapy działań prowadzących do zbycia praw do nieruchomości. s.49

20. Klient, czy Zamawiający. s.51

21. Pozytywne aspekty umów pośrednictwa wielokrotnego oferowania. s.52

22. Niekorzystne dla firmy. s.53

23. Zakres umowy. s.56

24. Prawa stron umowy. s.56

a. Prawa pośrednika s.57

b. Prawa klienta s.57

25. Standardy zawodowe pośrednika w obrocie nieruchomościami. s.58

26. Forma i treść umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. s.61

27. Rozwiązanie, odstąpienie, wypowiedzenie. s.64

28. Odpowiedzialność dyscyplinarna pośrednika w obrocie nieruchomościami. s.66

29. Zatrudnianie pracowników, polityka personalna. s.68

a. Kodeks Pracy. s.66

b. Obowiązki s.69

1) pracodawcy s. 70

2) pracownika s.70

c. Rozwiązanie umowy o pracę s.70

d. Kadra pracownicza s.71

e. Teczki osobowe, ankieta dla nowych pracowników.s.74

30.Obieg dokumentów, sposoby przechowywania. s.74

a. w formie elektronicznej s.74

b. w formie pisemnej s.75

31. Przydział pracy i podział obowiązków. s.76

32. Współpraca z innymi firmami. s.77

33. Dziennik zarządzeń wewnętrznych. s.78

34. Koszty transakcji - przykład. s.80

35. Symulacja kosztów transakcji (przykład - 100 000 zł). s.81

36.Klucze i dokumenty nieruchomości. s.82

37. Dodatkowe uwagi dotyczące zawierania umów pośrednictwa. s.82

1) kupno s.82

a. rodzaje umów. s.83

b. niezbędne dokumenty s.83

c. zestaw pytań dla poszukującego s.83

2) sprzedaż s.83

a. Rodzaje umów s.83

b. Konieczne dokumenty s.84

c. Zestaw pytań do sprzedającego s.85

3) Najem s.86

4) Wynajem s.87

5) Zamiana s.87

38.Pośrednictwo w określeniu ceny ofertowej. s.88

39.Wskazanie adresowe i pokwitowanie odbioru. s.89

40.Deklaracja woli zakupu / najmu nieruchomości. s.91

41. Protokół uzgodnień. s.94

42.Umowa przedwstępna, oraz zaliczka lub zadatek. s.95

Trzydzieści tajemnic skutecznej pracy biura

1. Posiadaj najlepszy towar. s.96

2. Pozyskuj informacje o potrzebach poszukujących. s.99

3. Zadawaj dobre pytania. s.100

4. Eliminuj nieuczciwych klientów. s.102

5. Przeciwdziałaj zastojowi w sprzedaży. s. 103

6. Zabezpiecz swoje wynagrodzenie. s.103

7. Egzekwuj zapłatę wynagrodzenia. s.105

8. Punktem wyjścia niech będzie ustalenie ceny ofertowej. s.106

9. Eliminuj działania zbędne. s.108

10. Prawidłowo stosuj blokadę oferty. s.109

11. Inicjuj negocjacje. s.110

12. Stosuj sprawdzone druki. S.111

13. Korzystaj z plików KONTAKTOWYCH. s.112

14. Polecaj klientom dobre, szybkie i tanie budowanie. s.113

15. Powiększaj spektrum i potencjał firmy. s.114

16. Nie wypowiadaj słowa „wyłączność”. s.115

17. Nie zawieraj umów pośrednictwa w zbyciu bez klauzuli wyłączności. s.115

18. Umiej klientowi wskazywać korzyści. s.114

19. Zawsze pokazuj rozkład pomieszczeń. s.118

20. Umiejętnie reklamuj działki. s.118

21. Nie lekceważ internetu. s.119

22. Załóż skuteczną stronę internetową. s.121

23. Pozycjonuj stronę internetową. s.122

24. Posługuj się linkiem. s.123

25. Naucz się wykonywać dziesięć kroków. s. 124

26. Współpracuj z innymi firmami s.125

27. Umieszczaj druk propozycji nabycia przy każdej ofercie s.127

28. Wskazuj różnice między zaliczką a zadatkiem. s.126

29. Umowy zbycia lub nabycia nieruchomości zawieraj tylko u notariusza. s.129

30. Nie mów i nie pisz „prowizja” używaj tylko terminu „wynagrodzenie”. s.127