To wydanie jest zaktualizowanym omówieniem sposobów organizacji i funkcjonowania biura pośredniczącego w obrocie nieruchomościami.

     Przedstawiono w nim także „Trzydzieści tajemnic skutecznej pracy biura”.